Welkom

Op deze site vind U meer informatie over voetverzorging en wie ik ben.

 

In 2001 ben ik afgestudeerd als Pedicure volgens de Sepvo-norm waarna ik een bewuste keuze gemaakt heb om het vak ambulant te gaan praktiseren.

Na 5 jaar werkzaam te zijn geweest als basispedicure ben ik mij gaan specialiseren voor Diabetes Mellitus, Reuma en de oudere voet. Een specialisatie waar veel ervaring en kennis van zaken vereist is.

In 2013 heb ik de opleiding voor Medisch Pedicure afgerond waardoor er nog meer  behandelingsmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek in ons bereik liggen.

Belangrijk voor u om te weten is dat de Medisch Pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts of andere zorgaanbieders.
 

In 2010 is de nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg, om zo snel en efficiënt mogelijke hulp te bieden, volop in de belangstelling. Stichting BEL PlusZorg heeft mij gevraagd, om in BaLaDe te Waalwijk, samen met andere zorgverleners deze samenwerking en uitdaging aan te gaan.

 

De nieuwe regelgeving omtrent de diabetische voetzorg treft u aan onder het hoofdstuk Informatie vergoeding zorgverzekeraars