Vergoeding verzekeraars

Reuma

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een pedicurebehandeling voor Reuma. Om  teleurstelling te voorkomen adviseer u om uw polisvoorwaarden na te kijken of eventueel contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar kan u inlichten of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

 

Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Ondanks dat de zorgverzekeraars vinden dat patiënten met diabetes mellitus kwetsbare voeten hebben, heeft men besloten dat een professionele voetzorg niet altijd nodig is.

 

Nieuwe regelgeving omtrent de Diabetische voetzorg

Naast de 2 soorten type Diabetes Mellitus, zijnde type 1 en type 2, heeft men de Simm's classificatie met de daarbij behorende zorgprofielen ingevoerd. Men is van mening dat hoe hoger uw zorgprofiel is, hoe meer voetzorg u nodig heeft.

 

Zorgprofiel 0 geen vergoeding          
Zorgprofiel 1 soms een vergoeding, u heeft een machtiging van uw arts nodig.
Zorgprofiel 2 alleen het medisch gedeelte wordt vergoed    
Zorgprofiel 3 alleen het medisch gedeelte wordt vergoed    
Zorgprofiel 4 alleen het medisch gedeelte wordt vergoed    

 

U kunt altijd een afspraak maken als u de behandeling niet vergoed wilt hebben

 

Zorgprofiel 2, 3 en 4: bestaat uit een medische- en een cosmetische voetzorg

Vanaf zorgprofiel 2 wordt de voetzorg gesplitst in een medisch gedeelte en een cosmetisch gedeelte.

Het medisch gedeelte van de voetzorg wordt vanaf zorgprofiel 2 vergoed vanuit de basisverzekering. 

Het cosmetisch gedeelte wordt helemaal niet vergoed noch vanuit de basisverzekering noch vanuit de aanvullende verzekering.

 

De huisarts of uw specialiest bepaald welk zorgprofiel u heeft.

Wilt u de medische behandeling vergoed krijgen vanuit de basisverzekering, dient u een machtiging van uw huisarts resp. internist te hebben met daarop vermeld welk zorgprofiel u heeft.

 

Bent u onder behandeling bij een huisarts

Wanneer u van uw huisarts een zorgprofiel 2 of hoger hebt gekregen heeft u een zorgplan nodig.

Wilt u het medisch gedeelte vergoed krijgen vanuit de basisverzekering, zal de huisarts u bij mij aanmelden en zal de podotherapeut contact met u opnemen voor een zorgplan.

De podotherapeut maakt voor u een zorgplan

De zorggroep waarbij uw huisarts is aangesloten bepaald hoeveel behandelingen resp. minuten u per jaar krijgt.

 

Bent u onder behandeling bij een specialist.

Lees het onderstaande goed.

Wanneer u van uw specialist een zorgprofiel 2 of hoger hebt gekregen moet er eerst een zorgplan gemaakt worden.

De podotherapeut maakt voor u een zorgplan. U dient zelf een afspraak te maken bij de podotherapeut.

Alleen met een zorgplan krijgt u het medisch gedeelte vergoed vanuit de basisverzekering.

 

LET OP, onderstaande geldt alleen als u onder behandeling bent van een specialist:

Het aantal medische behandelingen kan verschillen per podotherapeut per jaar.

De podotherapeut bepaald hoeveel medische behandelingen u vergoed krijgt per jaar.

 

Waar bestaat een medische behandeling en cosmetische behandeling uit.

Het medische gedeelte van de behandeling wordt bepaald door de podotherapeut middels het zorgplan. Hierin wordt beschreven waar de aandacht van de behandeling moet liggen om problemen met uw voeten te minimaliseren.

 

Als voorbeeld zou kunnen zijn dat 1 nagel ingroeiende is en daardoor problemen kan veroorzaken. De behandeling van deze nagel behoort onder medische verzorging.

De overige 9 nagels zijn gezond en vallen daardoor niet onder de medische zorg maar onder de cosmetische voetzorg.

Het cosmetisch gedeelte van de behandeling zal u zelf moeten betalen.

 

Waar bestaat het cosmetisch gedeelte van de behandeling uit;

 

*   desinfecteren van de voet

       

*   schoonmaken van de nagelwallen

     

*   schoonmaken van de nagels

       

*   los maken van de nagelriemen

       

*   knippen van de gezonde nagels

     

*   verwijderen van nijnagels

       

*   nagels controleren op ongeregeldheden

     

*   eelt rondom de nagel verwijderen welke niet onder het medische valt.

*   joderen van de nagelomgeving

     

*   huid inspecteren op onregelmatigheden

     

*   eelt op de huid verwijderen welke niet onder het medische valt

*   ruwe huid egaliseren

       

*   Ph-waarde van de huid herstellen (crème)