Diabetes & voeten

Voetverzorging bij diabetespatiënten vereist extra zorg. Regelmatige controle (en indien nodig behandeling) door de pedicure bij diabetespatiënten kan ernstige gevolgen voorkomen. Hier leest u meer over de diabetische voet en de reden waarom pedicures daarvoor speciaal gecertificeerd moeten zijn.

Diabetische voeten vereisen extra zorg

De voeten van diabetespatiënten kunnen namelijk extra kwetsbaar zijn en hierdoor is een speciale behandeling geboden. Kwetsbaarder omdat:

De bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen
Het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen
De voeten van stand kunnen veranderen

Algemene adviezen voor de diabetespatiënt

Controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen. Ga regelmatig fietsen of wandelen en doe (dagelijks) voetoefeningen. Laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure met de aantekening “Diabetische Voet”.

Wanneer gaat een diabetespatiënt naar een pedicure?

Het is raadzaam om enkele malen per jaar, ook als er geen voetklachten zijn, naar een professionele voetverzorger / pedicure met de aantekening ‘Diabetische Voet” te gaan. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure. Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over de verzorging van de voeten en de keuze van schoenen. Tevens kan de pedicure u adviserend doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

Vergoeding

Als u als diabetespatiënt naar een pedicure gaat met de aantekening “Diabetische Voet” dan kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding (tegemoetkoming) van de behandelingskosten. Informeer van te voren bij uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw huisarts om een machtiging voor uw zorgverzekeraar.